Om PLI

Pli er et godt dansk ord der betyder korrekt og høflig opførsel der er udtryk for dannelse, situationsfornemmelse m.m.
Pli er også dna' et i vores virksomhed, hvor kunder og deres behov altid vil have første prioritet. Vi vil være tæt på vore kunder -og vi vil være tilgængelige.
PLI Forsikringsmægler er et dansk mæglerhus med 100 % fokus på pension og sundhedsforsikringer til virksomheder og deres medarbejdere.
Vi er uvildige og uafhængige af forsikringsselskaber og samarbejdspartnere og betragter os som ansat af vore kunder til udelukkende at varetage deres interesser.
Vi stiller store krav til vore medarbejdere. Det betyder, at alle Forsikringsmæglere, Key Account Managers eller pensionsrådgivere har bestået Forsikringsakademiets uddannelse til exam. assurandør og har mellem 10 og 30 års brancheerfaring.
"Vi tror vore kunder er mennesker - derfor bliver de betjent af mennesker"

Uafhængighedserklæring

Du kan læse vores uafhængighedserklæring her

Firmaoplysninger
PLI forsikringsmægler ApS
Havnegade 29, 1.
DK-5000 Odense C

Telefonnummer: 4080 1540
E-mailadresse: post@plif.dk

Finanstilsynets godkendelse
PLI Forsikringsmægler ApS er registreret med CVR-nr. 37581720 og er godkendt af finanstilsynet til af drive både livs- og skadeforsikringsmæglervirksomhed og er optaget i Finanstilsynets Forsikrings- og Genforsikringsmæglerregister under FT-nr. 31816. Klik her

Ansvarsforsikring
PLI har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring i HDI Danmark, lndiavej 6, 1., 2100 København Ø

Klageansvarlig
I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1264 af 08.12.2006 skal en forsikringsmæglervirksomhed udpege en klageansvarlig person. Klageansvarlig hos PLI Forsikringsmægler er:
Allan Petersen
ap@plif.dk
D: 4080 1544

Om PLI Forsikringsmæglere

- uvildige og uafhængige

Copyright PLI Forsikringsmæglere 2015 © All Rights Reserved