Sundhedsforsikring

Firmapension

- sikkerhed for tryghed

Sundhedsforsikring

Med en sundhedsforsikring behøver du ikke bekymre dig om ventelister ved sygdom og ulykker som kræver en eller form for behandling.

 

Det er typisk den første forsikring man stifter bekendtskab med og man opdager ofte her at ens pensionsordning pludselig kan hjælpe også selvom man ikke er berettiget til pension endnu!

Sundhedsforsikringen er IKKE en penge forsikring, men en behandlingsforsikring og der findes utallige behandlinger som forsikringen kan dække.

 

Typiske skader som forsikringen dækker:

Frekvensskader er relativt hyppigt forekommende skader som typisk behandles med fysioterapi, kiropraktik, psykologbehandling, akupunktur og zoneterapi. Antalsmæssigt fylder de ca. 80% af alle skader

Her er der stor forskel på hvad selskaberne tilbyder, både med hensyn til antallet af behandlinger, hvem må behandle dig og hvor længe – derfor er det IKKE ligegyldigt hvilket forsikring du vælger.

 

Øvrige skader, antalsmæssigt under 20%, fordrer speciallægeundersøgelse og evt. hospitalsbehandling.

En række sygdomme og lidelser kan kun behandles på et offentligt hospital og dækkes ikke af nogen sundhedsforsikringer. Det drejer sig eksempelvis om akut og subakut sygdom (112, skadestue, vagtlæge), kroniske lidelser og nogle følgesygdomme, de fleste graviditetsgener, komplicerede lidelser, akutpakkeforløb inden for cancer- og hjerte-/karlidelser med flere.

 

Når du vælger din sundhedsforsikring skal du også være opmærksom på karenstider, kan den etableres som obligatorisk eller frivillig, skatteregler, hvor meget bliver medarbejderen beskattet af.

Sundhedsforsikringen kan ofte være den forsikring der gør at man som virksomhed pludselig går i markedet for at finde en ny leverandør, fordi man oplever at forsikringen ikke lever op til det som er forventet, her kan PLI Forsikringsmæglere hjælpe dig og din virksomhed – Pensionsordning og Sundhedsforsikring skal nødvendigvis IKKE ligge i samme selskab!!

 

Copyright PLI Forsikringsmæglere 2015 © All Rights Reserved